Skip to main content

Forretningsudvikling

Fra den indledende analyse til implementering af strategien - Viercon er med hele vejen.

Forretningsudvikling kan bestå i, at Viercon udfører et eller flere afgrænsede projekter – se eksempler nedenfor - eller ved at Viercon i en længere periode deltager i/leder en forandringsproces i virksomheden.

 • Virksomhedsanalyse
  • Hvad er virksomhedens kerneforretning – og hvad er kundens business case ved anvendelse af virksomhedens produkter eller serviceydelser?
  • Vurdering af marked og konkurrenter
  • Kortlægning af virksomhedens reelle konkurrencemæssige fordele

 •   Strategi
  • Hvilke mål har ejerkredsen – vækst, exit eller noget helt andet?
  • Identifikation af virksomhedens strategiske muligheder samt eventuelle begrænsninger og trusler
  • Udvikling af strategiplan og go-to-market plan

 • Internationalisering
  • Identifikation af fokusmarkeder i den første fase af internationaliseringsprocessen
  • Hjælp til at lande de første eksportordrer – herunder støtte ved kontraktforhandlinger
  • Støtte i forbindelse med kapitalrejsning
       Salgsmodning og generationsskifte

Forretningsudvikling kan også udføres ved et coachingforløb med den daglige ledelse, f.eks. ved at Viercon deltager i ledergruppemøder, er facilitator på strategiforløb eller er en fortrolig sparringpartner for virksomhedens administrerende direktør