Skip to main content

Teknologivurdering

Viercon udfører en uvildig vurdering af en ny idé eller opfindelse:

  • Er der reelt tale om en ny idé/opfindelse?
  • Hvor stort er forretningspotentialet for idéen/opfindelsen?
  • Har opfinderen/virksomheden de nødvendige forudsætninger for at realisere forretningspotentialet – hvad skal der eventuelt tilføres?

Teknologivurdering kan også indgå som en del af en ’due diligence’ proces, hvor Viercon hjælper en investor ved vurdering af en potentiel investeringscase i samarbejde med andre rådgivere:

  • Analyse af teknologien
  • Analyse af forretningsgrundlaget
  • Vurdering af forretningsplanen
  • Vurdering af ledelsesteamet